SmartTek

SmartTekEnergi ble stiftet 1/4-14 av Harald Søfteland.

Vårt satsningsområde bygger på fornybar energi med nye innovative løsninger, for forbedringer

av gjeldende systemer og anlegg. Primært innenfor avfukting og tørking, der vår innsats og våre

ideer vil gi store energi-besparelser og samtidig redusere klimagass-utslippene.

Normal inntjeningstid for prosjektene forventes å være 2-4 år.

Vi vil hovedsakelig arbeide innenfor salg og rådgiving, men vil også ha totalansvar for enkelte

prosjekter.

Vi har utviklet et nytt avfukting- og tørkesystem som det søkes om patent for. Systemet bygger

på kjent teknologi, – satt sammen på en ny måte. Ideen om et nytt system er framkommet etter

behov hos kunde, samtidig som det er et resultat av 25 års erfaring innen avfukting og tørking.

Avfukter produseres av en anerkjent norsk leverandør.

Ny avfukter bygger på prinsippet om at luftfuktighet ikke luftes ut, men omgjøres til varme.

Dette er også mulig fra andre leverandører. Men det unike med dette systemet er at det

kan benyttes ved høye temperaturer, er fleksibelt og kan fordele varme der det er behov.

Eksempelvis kan varmeoverskudd fra en fabrikk utnyttes til fjernvarmenett eller til nabobygg.

SmartTekEnergi vil med denne oppfinnelsen spare kunder for mye energi og penger.

Vann avfuktes fra tørkeluften, og varmeenergien utnyttes.

www.smarttekenergi.no

harald@smarttekenergi.no

Relaterte artikler

Kraft juni 2024

Det er med stor glede at vi inviterer deg til KRAFT hvor vi setter gründerkraft, innovasjon og utvikling i fokus. Hvem burde deltaVi inviterer gründere,

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.