Våre samarbeidspartnere

Gründerhuset Hi5 er en arena for innovasjon og entreprenørskap i Tønsberg region og i Vestfold.

Vi søker et tett samarbeid med lokalt næringsliv.

Kaldnes.as

Kaldnes Vest er et stort byutviklingsprosjekt i Tønsberg. Visjonen er å skape Norges mest attraktive bydel for boliger, bedrifter og besøkende.

DNB.no

Hvert år hjelper vi over 15.000 personer med å starte opp sin egen bedrift. Denne erfaringen kommer deg til gode når du starter for deg selv.

PWC.no

For oppstartsbedrifter med ambisjoner vil PwC kunne være med gjennom alle vekstfaser og på alle forretningsområder. Samfunnsmessige endringer, i teknologisk utvikling og globale trender skifter stadig høyere tempo.

NOKAS.no

Innovasjon står sentralt hos oss. For å skape videre vekst utvikler vi kontinuerlig vår tjenesteproduksjon, hvor vi tar en stadig større del i kundens verdikjede for at kundene våre skal kunne fokusere på sine kjerneområder.

TENDENADVOKAT.no

I tillegg til de juridiske aspekter har våre advokater innsikt i og erfaring med håndtering av forretningsmessige, strategiske og regnskaps-messige spørsmål for både oppstartbedrifter og andre virksomheter. 

Vil du være
med på laget?

Kontakt oss på www.ghi5.no

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.