Proper Invest AS

Ideen

Proper Invest er en ny tjeneste og plattform som forenkler og effektiviserer internasjonalt kjøp og salg av eiendom. I tillegg blir løsningen også et oppslagsverk for informasjon rundt kjøp og salg av eiendom internasjonalt samt en formidlingstjeneste av eiendom og profesjonelle aktører i markedet.

Kort historie Proper invest

Virksomheten ble stiftet 31.desember 2015 med første reelle driftsår i 2016. Det ble startet opp som et selskap som leide ut kvalitetssikrede ferieeiendommer over hele verden (worldwideliving.world). Det ble etablert nettverk med meglere og eiendomsinvestorer i flere verdensdeler. Etter en tids drift erfarte vi at det profesjonelle markedet stort sett opererte lokalt og nasjonalt også hva gjaldt salg av eiendom, men at meglerne ønsket seg en større markedsplass å operere i. Vi fikk også henvendelser fra kunder som bestilte ferieeiendom som lurte på om vi hadde noen kontakter for kjøp av eiendom i ulike land. I dialog med nettverket, mange års tidligere arbeid innen eiendomsbransjen og grundig research ble ideen om Proper Invest skapt.

I 2017 ble derfor fokuset endret fra internasjonal ferieutleie til et fokus på å realisere ideen om en ny løsning og plattform for det internasjonale eiendomsmarkedet. Desiste årene har vi arbeidet parallelt med teknisk utvikling, markedsforståelse, bygge team og å få inn eksterne investorer for å ta unna en del av risikoen i utviklingsperioden.

Eiendomsbransjen/markedet omsetter for enorme summer og det gjøres tusenvis av transaksjoner over hele verden i dette markedet hver dag. Løsningen vil rigges slik at den er global fra første start! Løsning kan allerede skaleres opp mht språk, nasjonale tilpasninger mv. Vi har vi klare tanker om hvordan vi skal utvikle tjenesten fremover, og også hvordan ulike tilleggsløsninger kan generere andre typer inntekter de kommende årene.  

Vi jobber mot å ha en løsning klar innen 2019.

Vil du vite mer?

Se våre nettsider www.properinvest.com, eller ta kontakt på mail@properinvest.com.

Relaterte artikler

Agrosystem AS

Agrosystem AS ble grunnlagt i april 2024, men ideen bak selskapet startet allerede i 2012. Siden da har vi vært dedikert til innovasjon innen landbruket.

Kraft juni 2024

Det er med stor glede at vi inviterer deg til KRAFT hvor vi setter gründerkraft, innovasjon og utvikling i fokus. Hvem burde deltaVi inviterer gründere,

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.