Personvernerklæring for Gründerhuset Hi5

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er Gründerhuset Hi5 ved daglig leder Marie Kobro Hanche-Olsen. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Adresse: Rådhusgaten 1, 3126 Tønsberg
E-post: marie@ghi5.no
Organisasjonsnummer.: 816 809 622

1. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker våre nettsider, regnes også som personopplysninger.

2. Når samler Gründerhuset Hi5 inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss i forbindelse med:
  • Du har bedt Gründerhuset Hi5 om et møte i forbindelse med oppstart av eget firma eller prosjekt
  • Du har meldt deg på et kurs, gründerbar eller seminar
  • Du har tegnet leieforhold med Gründerhuset Hi5
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev Vi har også tilgang på opplysninger indirekte av følgende årsaker:
  • Du inngår et samarbeid med en av våre leietakere (navn og bransje)
  • Du blir oppgitt som referanse av en av våre leietakere (navn og kontaktinfo)
  • Du følger oss på Facebook, Instagram eller Twitter.

3. Dine rettigheter

Hvis det er noe du ønsker å gjøre oss oppmerksomme på kan du sende e-post til marie@ghi5.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Les mer om retten til innsyn på datatilsynet.no

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Les mer om retten til å rette opplysninger på datatilsynet.no

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Les mer om retten til sletting på datatilsynet.no

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av personopplysninger om deg.

Les mer om retten til begrensning på datatilsynet.no

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysningene om deg.

Les mer om retten til å protestere på datatilsynet.no

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller en annen behandlingsansvarlig.

Les mer om retten til dataportabilitet på datatilsynet.no

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss på ovenfornevnt e-postadresse.

4. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Web-trafikkanalyse
Gründerhuset Hi5 benytter seg av Google Analytics til å samle inn anonyme brukerdata for å kunne optimalisere brukeropplevelsen av våre websider. Hvis du ikke ønsker at vi skal ha denne informasjon kan du f.eks. laste ned webleser-tillegget Google Analytics Opt-Out Add-on, fra Chrome Web Store.

Informasjonskapsler
Gründerhuset Hi5 bruker ingen informasjonskapsler (cookies) på sine websider.

Innsendelser av skjema
Det finnes forskjellige skjemaer på våre websider. F.eks. kontaktskjema og skjema for innsending av spørsmål. Denne informasjonen blir kun brukt av Gründerhuset Hi5 til å kontakte deg angående din henvendelse.

5. Hva registreres når du kontakter oss?

Kontakt via telefon
Når du ringer oss vil ditt telefonnummer, tidspunkt og lengde på telefonsamtale lagres i samtaleloggen på den telefonen du ringer til. I tilfeller hvor du skal kontaktes igjen senere vil det lagres notater ang. henvendelsen. Vi fører ingen statistikk over innkommende samtaler. Hvis du

uttrykker ønske om videre kontakt med Gründerhuset Hi5 vil kontaktinformasjon lagres hos en av våre to daglige ledere.

Kontakt via e-post
E-poster og informasjon som sendes til Gründerhuset Hi5 lagres så lenge du fortsetter kontakten med oss. Siden vi ikke kan garantere at alle e-poster alltid blir kryptert ber vi om at du ikke sender sensitiv informasjon til oss via e-post.

Besøkende til våre lokaler
Det registreres ingenting om besøkende til Gründerhuset Hi5, utenom notater som blir gjort i forbindelse med oppsatte møter e.l.

6. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Opplysninger i forbindelse med inntaksintervju
Før du eventuelt får en kontorplass hos oss vil det gjennomføres en evaluering av deg og din bedrift. Dette gjøres i et inntaksintervju. Opplysninger som blir notert i løpet av dette intervjuet lagres kun om vi sammen blir enige om at en kontorplass på Hi5 er riktig for deg.

Veiledning
Når du kontakter oss for veiledning behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil det lagres ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen i samtalelogg. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Opplysningene lagres maksimalt i to år etter at du har avsluttet kontakt, samarbeid eller leieforhold med Gründerhuset Hi5. Foretaksnavn, navn på ansatte, nøkkeltall og lignende kan bli lagret lenger som en del av Gründerhusets dokumentasjon og historie. Hvis du har hatt et leieforhold hos oss er vi pliktige til å beholde noen økonomiske opplysninger om deg i opptil 5 år.

Abonnere på nyhetsbrev
Du kan abonnere på nyhetsbrev fra Gründerhuset Hi5, disse blir sendt ut til dem som ønsker dette. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev, må du registrere en e-postadresse. Denne vil bare brukes til utsending av nyhetsbrev, og eventuelt spørreundersøkelser rundt tema og utforming i nyhetsbrevene.

E-posten lagres i en egen database, og den slettes hvis du ikke lenger ønsker å abonnere. Du kan kontakte oss hvis du opplever problemer i forbindelse med nyhetsbrev. Gründerhuset Hi5 bruker en databehandler til å administrere og sende ut nyhetsbrevet, og det er Digispace AS som administrerer databasen der e-postene lagres.

Opplysninger i forbindelse med leieforhold
Utover opplysningene som allerede er beskrevet vil Gründerhuset Hi5 trenge å samle inn betalingsopplysninger om leietakere for å kunne fakturere. Databehandler for disse opplysningene er Oseberg Services AS.

7. Informasjonssikkerhet og databehandlere i Gründerhuset Hi5

Gründerhuset Hi5s bruk av databehandlere

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer

tjenester til Gründerhuset Hi5, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Vi benytter et par leverandører som får tilgang på personopplysninger for å kunne gjennomføre sine oppdrag. Disse er:

  • Digispace AS er leverandør av IT-tjenester

  • Oseberg Services AS leverer regnskapstjenester

8. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Gründerhuset Hi5 har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Interne rutiner er etablert for lagring og sletting av møtenotater og lignenede.

Dato: 21.01.19

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.