Pådriv

Pådriv jobber for bærekraftig stedsutvikling med ett klart mål: Å gjøre det enklere for personer, bedrifter, virksomheter og kommuner å bidra til bærekraftig endring. 

Pådriv ble startet opp i Hovinbyen i Oslo i 2016, og metodikken har etterhvert spredd seg til Stavanger, Trondheim og Mauritius. Nå vil metodikken testes i Tønsberg og Færder. 

Pådriv Tønsberg og Færder hadde første sonderingsmøte i slutten av september 2021 og består nå av en engasjert gjeng på 25-30 personer. De har etablert en tverrfaglig og kompetent arbeidsgruppe på 9 personer. Gruppen dekker fagfelt som markedsføring/kommunikasjon, ledelse, bærekraft, sosialantropologi, dyrking/mat, entreprenørskap, samt veldig god lokalkunnskap og et stort nettverk. De har også knyttet til seg relevante personer på Universitetet i Sørøst-Norge, kommunen og andre som ønsker å delta på et litt mer overordnet nivå. 

Det er et mål å stifte forening så snart nok lokale samarbeidspartnere er på plass. Samtidig som at det jobbes med dette, etableres Inkluderingsdagene Vestfold, som etterhvert vil bli liggende under Pådriv. 

https://inkluderingsdager.no/

https://www.paadriv.no/oppstart

https://www.linkedin.com/company/p%C3%A5driv-t%C3%B8nsberg-og-f%C3%A6rder

Relaterte artikler

Mandag Igjen

Mandag Igjen er vekstbyrået som skaper resultater i krysningspunktet markedsføring, kommunikasjon og innovasjon.  Mandag Igjen kan hjelpe deg med å: Vi vil hjelpe deg til å bli

Aaby Solutions AS

Aaby Solutions AS skal være den ledende destinasjonen for kunder som søker pålitelige og innovative løsninger. Vi er forpliktet til kontinuerlig forbedring og å utforske

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.