Pådriv

Pådriv jobber for bærekraftig stedsutvikling med ett klart mål: Å gjøre det enklere for personer, bedrifter, virksomheter og kommuner å bidra til bærekraftig endring. 

Pådriv ble startet opp i Hovinbyen i Oslo i 2016, og metodikken har etterhvert spredd seg til Stavanger, Trondheim og Mauritius. Nå vil metodikken testes i Tønsberg og Færder. 

Pådriv Tønsberg og Færder hadde første sonderingsmøte i slutten av september 2021 og består nå av en engasjert gjeng på 25-30 personer. De har etablert en tverrfaglig og kompetent arbeidsgruppe på 9 personer. Gruppen dekker fagfelt som markedsføring/kommunikasjon, ledelse, bærekraft, sosialantropologi, dyrking/mat, entreprenørskap, samt veldig god lokalkunnskap og et stort nettverk. De har også knyttet til seg relevante personer på Universitetet i Sørøst-Norge, kommunen og andre som ønsker å delta på et litt mer overordnet nivå. 

Det er et mål å stifte forening så snart nok lokale samarbeidspartnere er på plass. Samtidig som at det jobbes med dette, etableres Inkluderingsdagene Vestfold, som etterhvert vil bli liggende under Pådriv. 

https://inkluderingsdager.no/

https://www.paadriv.no/oppstart

https://www.linkedin.com/company/p%C3%A5driv-t%C3%B8nsberg-og-f%C3%A6rder

Relaterte artikler

Kraft juni 2023

Vi åpner dørene til gründer-jungelen, og inviterer deg til «KRAFT»-eventet vårt – tordagspilsen utenom det vanlige. Senk skuldrene og ta deg en øl, vi spanderer

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.