Hvem er Hi5 til for?

Noen av de som har vært på Gründerhuset Hi5 har startet mange selskaper før, og skal starte noe nytt. Noen har et selskap som har eksistert lenge og skal lansere et helt nytt produkt eller en ny tjeneste. Noen av de som kommer til oss har sluttet i jobben for å starte for seg selv, andre igjen har jobb ved siden av mens de etablerer sitt eget firma og flytter inn hos oss. Noen av personene som har vært hos oss har aldri drevet eget selskap før, og noen er helt i startfasen med en idé som de skal teste ut.

De som kommer til oss er menn og kvinner i alle aldre. Det hjelper om man er flere på laget, men det er ingen betingelse.

Om Ghi5

Springbrett for oppstartselskaper med ambisjoner og vekstpotensial

Gründerhuset Hi5  har vært oppskytningsrampe for 36 oppstartsbedrifter siden mai 2016.  Forløperen «Gründerhuset» huset 19 startups i perioden 2011 – 2015.

Tre selskaper som har vært hos enten Gründerhuset Hi5 eller  Gründerhuset  har oppnådd gasellestatus (Orage AS, Aventia AS og Marine Safety AS).

Vi har stor tro på delingskulturen. Delingskulturen er  et bærende element på Hi5. Vårt nettverk av samarbeidspartnere og støttespillere fra næringslivet representerer også en stor verdi for våre gründerbedrifter.

Våre medarbeidere, deltakerbedrifter, tidligere deltakere og  vårt nettverk – bestående av lidenskapelig engasjerte næringslivsfolk, entreprenører og investorer –  deler av deres nettverk, samt deres kunnskaper og erfaringer til glede og nytte for oppstartsbedriftene. Vi har stor tro på at det er dette som skal til for å gi oppstartsbedrifter en skikkelig løft. Vår oppgave er å bistå våre deltakere i å lykkes.

 

Hva er greia?

Vi forventer at du engasjerer deg aktivt i vårt fellesskap, og at du jobber hardt og målbevist med ditt oppstartsprosjekt. Som motytelse deler vi av vårt nettverk og stiller opp med faglig støtte.

Vi misbruker ikke tiden din, og vi blander oss ikke inn ditt selskaps indre anliggende. Du får imidlertid tilgang på en palett av muligheter: workshops,kurs,  mentorer, potensielle investorer , gratis rådgivning fra samarbeidspartnerne våre, og selvsagt  kontor- og møtefasiliteter.

Det er ingen sære forpliktelser og ingen ekstrakostnader. Den billigste plassen koster bare  kr 500,- I måneden (eks Moms). Om nødvendig kan du si opp din avtale med 2-måneders varsel.

 

Nettverk og miljø

Det å lette prosessen med å starte og bygge opp et firma omfatter mye mer enn råd- og veiledning. Den største verdien ligger i felleskapet og i nettverket av tidligere deltakerbedrifter, mentorer, næringslivsledere og bedriftspartnere som alle gjerne vil bidra. Det er ikke helt uvanlig at våre deltakere finner deres første kunder i vårt nettverk.

Vårt miljø skal hjelpe deg til å skjerpe fokus og konsentrere deg om å bygge og selge ditt produkt eller din tjeneste. Møter med potensielle investorer sammen med rådgivning og veiledning skal bidra til raskere fremskritt. Test dine hypoteser i praksis til du finner en produkt-markedtilpasning, for så å skallere opp.

Historien

Gründerhuset Hi5 har en lang forhistorie. Alt på begynnelsen av 2000-tallet fikk medlemmer i «Næringsforum Nøtterøy» (samarbeidsorgan Nøtterøy kommune/lokalt næringsliv) idéen om at det lokale næringslivet trengte et «veksthus» som oppskytingsrampe for fremtidens bedrifter og fremtidens arbeidsplasser. Det var imidlertid først i 2011 at idéen ble til virkelighet.

Næringsforum Nøtterøy – i samarbeid med Tønsberg kommune – etablerte «Gründerhuset» som prosjekt. 18 bedrifter var innom Gründerhuset i løpet de ca 5 årene prosjektet varte. Fokuset her var på kompetansedeling, kompetanseutvikling, coaching, nettverksbygging og kapitalinnhenting. Orage AS og Aventia AS er to eksempler på bedrifter som har vært med hos oss og senere blitt suksessfulle vekstbedrifter. Gründerne har gitt oss tilbakemelding om at det er den personlige oppfølgingen, delingskulturen og tilgangen på et større businessnettverk som har vært av størst positiv betydning.
Gründerhuset har hele tiden vært finansiert i et offentlig/privat spleiselag. DnB, Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg, Wilhemsen Chemicals AS og Vinghøg AS har sponset Gründerhuset fra dag 1.

Etableringen av Ghi5

I februar 2016 etablerte kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme (nå Færder kommune) foreningen «Gründerhuset Hi5». Foreningen etablerte sin virksomhet på IDR-huset i Ramdalveien 2 på Nøtterøy. Vi har blitt større, vi fortsetter suksessen med inkubatoren for oppstarts bedrifter/startups med vekstambisjoner, men løfter ambisjonsnivået og sikter mot å bli stedet og fellesskapet i vårt område som alle med interesse for gründerskap og innovasjon søker til.

Hos oss finner du i dag spennende bedrifter som Fjelltid, Appmatic, GuardIT og ProperInvest.

Vi tar i mot startupfirmaer i alle bransjer. Forutsetning er at du har mål om og mulighet til å vokse og nå ut til et større marked. Her er det fokus på de etableringene som kan skape større verdier og flere arbeidsplasser.

Savner du navnet på din bedrift her? Ta kontakt!

Styret

Gründerhuset Hi5 har et profesjonelt styre som ledes av:

Per Harstad (leder)
Hanna Kirsebom Aronsen
Petter Alexander Bordal
Eirik Sunde
Trygve Egenes
Kaja Smith-Kielland Kjellesvik (vara)

Næringssjef Jonathan Hall (Færder kommune) og næringsrådgiver Trine Tenvik (Tønsberg kommune) forestår administrasjonen, følger opp deltakerbedriftene og organiserer aktivitetene på huset.

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.