Ny epoke for Hi5 i 2020

1.april 2020 ble ingen spøk i år med pandemi og strenge virkemidler for å begrense spredning utover det ganske land og verden for øvrig. Mange bedrifter sliter svært tungt for å opprettholde sin eksistens. Oppstartsmiljøene og gründerbedrifter rammes hardt, men noen finner også nye muligheter i denne uforutsigbare tiden. Midt oppe i dette finnes det mange gode hjelpere som har bistått gründere med ulike tiltak for å holde fokus på gode forretningsideer og å spore kreative ideer til mer håndfaste modeller. Noen av disse hjelperne finnes i gründerhusene rundt i landet. I Færder og Tønsberg har dette miljøet vokst seg stort siden oppstart i 2011 fram til i dag hvor gründerhuset Hi5 framstår som et robust og godt sted for utvikling av gode konsept og forretningsmodeller mot bærekraftige bedrifter.  Jeg har hatt gleden av å følge dette miljøet som styremedlem og senere styreleder i Hi5, og sett hvordan dette oppstartsmiljøet virkelig bidrar for som et kraftsentrum for etablering og utvikling av oppstartsbedrifter. Et engasjert og svært kompetent styre har fulgt Trine Tenvik og Jonathan Hall som har stått for den daglige driften der de har hatt dette som en del av sine respektive stillinger i Færder og Tønsberg kommune fram til i dag 1.april 2020 da Hi5 får sin første faste stilling som daglig leder i 100 % stilling. Styret har gjennom den siste perioden samarbeidet svært godt mer Færder og Tønsberg kommune om både flytting til nye, flotte lokaler i «Friends at work» i Tønsberg og om å tilrettelegge for en langsiktig forutsigbar utvikling og drift gjennom en egen stilling som daglig leder i Hi5. Marie Kobro Hanche-Olsen er allerede i gang og har sin første arbeidsdag på hjemmekontor i dag på grunn av pandemien. Aktivitet i Hi5 sine lokaler med alle oppstartsbedriftene vil ta seg opp såsnart dette er mulig.

Styret i Hi5 ønsker Marie lykke til i jobben og vil takke Trine og Jonathan for det flotte arbeidet de har lagt ned i gründerhuset  Det er veldig bra at begge vil bistå videre og at «trekløveret» i en god stund framover skal bidra til at flere oppstartsbedrifter lykkes gjennom å være en del av miljøet i Hi5. 

Vi  i styret vil behørig markere både tidligere og ny ledelse i Hi5 når omgivelsene tilsier det er trygt å samle folk til en markering. For dere som er i tvil om Hi5 kan hjelpe til i en sårbar oppstartperiode, ta kontakt med Marie, Trine eller Jonathan.

Lykke til Marie og tusen takk Trine og Jonathan !!

Per Harstad
Styreleder Hi5

Relaterte artikler

Agrosystem AS

Agrosystem AS ble grunnlagt i april 2024, men ideen bak selskapet startet allerede i 2012. Siden da har vi vært dedikert til innovasjon innen landbruket.

Kraft juni 2024

Det er med stor glede at vi inviterer deg til KRAFT hvor vi setter gründerkraft, innovasjon og utvikling i fokus. Hvem burde deltaVi inviterer gründere,

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.