Mandag Igjen

GRIP GRØNNE MULIGHETER

Det grønne skiftet åpner for store markedsmuligheter, spesielt for små og mellomstore virksomheter (SMB).

Som kjernen i det norske næringslivet, har SMBer en sentral rolle i grønn omstilling, men kampen om krappe ressurser reell. Mangel på intern kapasitet og spesialisert kunnskap kan gjøre det vanskelig å se og gripe de grønne mulighetene. Her kommer Mandag Igjen inn i bildet. Vi tilbyr tilgang til den ekstra kapasiteten og fagekspertisen du trenger, uten langvarige forpliktelser. Hvorfor eie, når du kan leie det du trenger, når du trenger det, hos oss?

DITT GRØNNE VEKSTBYRÅ

Med tre tanker i hodet på samme gang, og bærekraft som premiss, fokuserer Mandag Igjen på tre nøkkelområder for å skalere din bedrift: øke inntjening, redusere kostnader og minske miljøbelastningen. Vi kombinerer bærekraftig tenkning og sirkulærøkonomiske prinsipper med smarte forretningsstrategier for å skape varige resultater.

VISJON

Vårt mål er tydelig: å skape grønnere og mer lønnsomme bedrifter. Gjennom nysgjerrig oppfinnsomhet finner vi kreative og kostnadseffektive måter å skalere din virksomhet på – både grønt og smart.

VÅR KOMPETANSE – DIN GRØNNE KONKURRANSEFORDEL

Hos Mandag Igjen finner du et ekspertnettverk som er unikt utrustet for å drive din virksomhet mot grønn og lønnsom vekst. Med spisskompetanse og spesialisering innenfor følgende områdene bidrar vi til at din bedrift ikke bare holder tritt, men leder an i den grønne omstillingen:

 • Bærekraft og sirkularitet: Vi inspirerer og veileder bedrifter i implementering av FNs bærekraftsmål og sirkulærøkonomiske prinsipper og optimaliserer forretningspraksiser for økt bærekraft.
 • Forretningsutvikling og strategi: Vi utvikler vinnende strategier og robuste planer – med øye for miljøet og optimal ressursbruk.
 • Merkevarebygging og kommunikasjon: Vi skaper sterke merkevarer som effektivt kommuniserer verdier og visjoner.
 • Markedsføring: moderne markedsføringstilnærminger som treffer ditt grønne publikum.
 • Innsikt og analyse: Kundeorientert og datadrevet innsikt for å bidra til bedre beslutninger og avdekke nye vekstmuligheter.

TJENESTER

Vi transformerer virksomheter fra grå til grønn til til gull gjennom følgende tjenester:

 • Inntektsøkning og kundevekst
 • Grønn produkt- og tjenesteinnovasjon
 • Kundelojalitet og relasjonsbygging
 • Optimalisering av salgsprosesser og ressursbruk
 • Bærekraftige forretningsmodeller og teknologiske løsninger

TRE STERKE GRUNNER TIL Å VELGE MANDAG IGJEN

 • Helhetlig og langsiktig tilnærming: Vi skaper unike konkurransefortrinn gjennom en helhetlig og langsiktig strategi, med fokus på varige resultater og synergieffekter.
 • Dokumentert suksess og erfaring: Vi kjenner fallgruvene og bestepraksisene og tilpasser fremgangsmåten til din virksomhets spesifikke behov og mål.
 • Spisskompetanse innen grønn vekst: Vi tilbyr dybdekunnskap og moderne verktøy for å identifisere og utnytte forretningsmuligheter i det grønne skiftet.

KOM I GANG

Ta kontakt for en gratis, uforpliktende kartleggingsamtale, og utforsk hvordan vi kan skalere din virksomhet – lønnsomt, grønt og smart.

Relaterte artikler

Kraft juni 2024

Det er med stor glede at vi inviterer deg til KRAFT hvor vi setter gründerkraft, innovasjon og utvikling i fokus. Hvem burde deltaVi inviterer gründere,

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.