Little Feather

Capturing the Magic of Parenthood with Little Feather Diary

With Little Feather, you can effortlessly capture and store those heartwarming moments that make parenthood so extraordinary. Our app offers pre-defined templates that enable parents to capture their baby’s first smile, first steps, and numerous other milestones with just a few taps on their smartphones. No more missing out on those spontaneous, heart-melting moments – they are now at your fingertips!

Anne Melsom Bjerke
CEO and Founder
anne@littlefeatherdiary.com
40016998

Relaterte artikler

Mandag Igjen

GRIP GRØNNE MULIGHETER Det grønne skiftet åpner for store markedsmuligheter, spesielt for små og mellomstore virksomheter (SMB). Som kjernen i det norske næringslivet, har SMBer

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.