Kobben

  • Forretningsutvikling
  • Forretningsmodell og forretningsplan
  • Markedsstrategi
  • Markedsarbeid: Markedsavklaring, markedsundersøkelser osv.
  • markedsføring/sosiale medier osv.
  • Økonomi, budsjettering og regnskap
  • Finansieringsplan og kapitalinnhenting – forberedelse investormøter, hvordan finne investorer osv.
  • Søknader Innovasjon Norge, Katapult osv

    www.kobben.no

Relaterte artikler

Mandag Igjen

GRIP GRØNNE MULIGHETER Det grønne skiftet åpner for store markedsmuligheter, spesielt for små og mellomstore virksomheter (SMB). Som kjernen i det norske næringslivet, har SMBer

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.