Vi trenger flere kvinnelige gründere

Bli med oss på en spennende reise gjennom #hungrunder-prosjektet, en dokumentarfilm som tar oss med på et dypt dykk inn i verdenen av kvinnelige gründere i Norge. 

Gjennom grundige intervjuer, tett oppfølging og et dypdykk i fakta, utforsker vi det brennende spørsmålet: 

Hvorfor er det så få kvinnelige gründere i Norge?

Med bare to av ti aksjeselskaper som ble startet i 2022 av kvinner, står vi overfor et paradoks: Til tross for at like mange kvinner som menn har et ønske om å bli gründere, møter de betydelige hindringer på veien. En av de største utfordringene er finansiering, der bare 1,3 prosent av nordisk risikokapital går til kvinnelige gründere.

Vi ser at investeringsmiljøet har vært, og fortsatt er, et mannsdominert og nettverksbasert miljø. Kvinnelige gründere blir ofte stilt helt andre spørsmål av investorer, og må kjempe mot stereotype oppfatninger om deres evne til å skape verdier. Vi må bryte ned de ubegrunnede mytene som omgir kvinnelige gründere og deres kapasitet til å lykkes!

Men det stopper ikke der. Forskning viser at kvinnelige gründere faktisk presterer 45 prosent bedre enn sine mannlige kolleger, ifølge undersøkelser fra Unconventional Ventures. Hvorfor er det da slik at kvinner fortsatt møter så mange barrierer?

I vår kommende dokumentarfilm, som skal ha sin premiere i sommeren 2024, dykker vi ned i disse spørsmålene og søker etter svar. Vi har møtt eksperter og politikere, snakket med kvinnelige gründere og gravd dypt for å kaste lys over denne komplekse dynamikken. Bli med oss når vi utforsker historiene, utfordringene og seirene til kvinner som tør å drømme stort og gripe mulighetene i gründerverdenen.

#hungrunder er mer enn bare en film – det er et opprop til handling og forandring.

Coming soon

Film lanseres sommeren 2024

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.