Gründerdrømmen tok slutt, men Anita angrer ingenting

teachme-gitar

Anita Fjelldal og TeachMe AS  opplevde en eventyrlig  gründerreise som førte Anita fra et klasserom på Brattås, Nøtterøy og ut i verden til blant annet Kina og USA.  Anita utviklet en egen metode for gitarundervisning komplett med spesialtipassede gitarer. Anita avviklet selskapet i 2015, mye nyttig lærdom og mange spennede erfaringer rikere.

Det var mens Anita Fjelldal lærte elever ved en forsterket enhet på Brattås skole å spille gitar at hun kom på at hun kunne legge farge under gitarstrengene  for  å gjøre det enklere for elevene å skille mellom disse. Året var 2008. Hun brukte metoden for å lære først én gutt, og senere hele denne forsterkede klassen å spille gitar, med gode resultater.

Musikklæreren på Brattås ble kraftig imponert,  og sa at han aldri hadde sett på maken. Dette fikk Anita til å lure på om det kanskje ikke fantes et slikt system fra før. Utallige søk på nettet senere konstatert hun at nei, noe slikt system fantes ikke fra før. Etter å ha kontaktet advokat og fått god hjelp av Innovasjon Norge kom hun på sporet av å søke patent i både Norge og Europa for øvrig.  I mellomtiden produserte hun det første settet med 10 ombygde gitarer med fargede strenger og hvitlakkerte kropp. Gitarene ble spraylakkert på et lokalt bilverksted.

Gitarene ble prøvd ut på vanlige skoleklasser, først på Brattås og senere på andre skoler. Innovasjon Norge var igjen inne i bildet med delfinansiering av de første produksjonskostnadene. I 2010 ble tre hundre gitarer produsert  og importert fra Kina. Anita brukte ventetiden godt, og utviklet en lærebok som skulle brukes sammen med gitarene.

Nå begynte arbeidet med å selge konseptet. Hun kontaktet skoler i Vestfold direkte på e-post og på telefon. Det viste seg dessverre at hun hadde vært litt uheldig med den første leveransen fra Kina, og mange av gitarene var ikke helt som de skulle være.  Hun lånte derfor ut klassesett først så skolene kunne prøve. Bare én skole sendte gitarene i retur, de andre ville gjerne kjøpe gitarene. Noe slikt hadde Anita aldri gjort før, alt var nytt for henne, men hun gikk på med friskt mot, banket på dører og ga seg ikke.

Anita ble med på «Gründerhuset» – som da var nystartet og holdt til hos Optura i Harpunveien på Ramdal –  i 2012. Hun var også medlem av det som nå heter «Gründernettverket».  I denne perioden søkte hun aktivt etter samarbeidspartnere og investorer. Hun viste fram konseptet sitt for forskjellige investorfora bl.a. i Oslo og hun dro til og med til New York i USA.

Etter hvert fikk hun en ny investor, hun arvet litt penger, og fikk igjen støtte fra Innovasjon Norge. Nye 1000 (ett tusen) gitarer ble produsert.

Hun flyttet etter hvert ut av Gründerhuset og startet sin egen butikk i Tønsberg sammen med en samarbeidspartner. TeachMe solgte gitarer til skoler,  kjørte egne gitarkurs og solgte også gjennom andre butikker.

I 2015 skjedde det ting i Anitas privatliv som gjorde at hun valgte å prioritere bort gründerlivet. Hun solgte varelageret til selskapet «SpeakOn» og la ned TeachMe AS.

I dag sier Anita at hun angrer ikke på noen ting. Gründerreisen med TeachMe AS var en kjempemorsom erfaring, og hun er oppriktig stolt av det hun har fått til.

Om tiden på Gründerhuset sier hun:

«Jeg må si at dere var en fantastisk støtte og veiledere undervieis. Det å få hjelp til å tenke kreativt i en oppstartsprosess er viktig.  Støtten fra andre i samme sitasjon og samholdet oss imellom hadde stor betydning for meg. 

Eksponeringen for nye ting og utfordringer andre har vært i før hadde stor betydning for at man kan holde på med dette.  Vi hjalp hverandre på investormøter og andre salgsarenaer messer med mer. 

Det at dere Trine og Jonathan hadde kontakter og veileder i vanskelig valg var fantastisk.»

Relaterte artikler

Kraft juni 2024

Det er med stor glede at vi inviterer deg til KRAFT hvor vi setter gründerkraft, innovasjon og utvikling i fokus. Hvem burde deltaVi inviterer gründere,

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.