Gründerhuset Hi5 er gull verdt !

Gründerhuset Hi5 er gull verdt!

«Gründerhuset Hi5 er gull verdt for næringslivet i vår region». Dette sier Henning Andreas Pedersen hos Sparebank 1 Nøtterøy – Tønsberg. Han sier at veletablerte bedrifter har alt å tjene på å oppsøke – og være delaktig i – Gründerhuset Hi5. Her kan de få kontakt med gründere og startups med innovative forretningskonsepter og spennende kompetanse, og samtidig følge med på nye trender og nye løsninger i markedet. Ved å bidra aktivt til å bygge opp dette miljøet vil de også være med og skape det attraktive næringslivet som vi alle ønsker.

Alle bedriftsledere bør tenke som gründere!

Tunge trender som digitalisering, og robotisering slår inn over norsk samfunnsliv og norsk næringsliv for fullt. Bedrifter som ikke tar inn over seg endringer i måten kundene kjøper produkter og tjenester på står rett og slett for fall, mener Pedersen. «Tenk bare på den revolusjonen som den grafiske bransjen har vært i gjennom den siste tiden!». Noen har en tendens til å ville sette et skille mellom startups og eksisterende næringsliv, men i dagens foranderlige verden må faktisk alle bedriftsledere tenke som gründere dersom bedriftene deres ikke skal bli akterutseilt. Nye tider med ny teknologi og nye måter å gjøre ting på krever at også veletablerte bedrifter kommer med nye og innovative måter å dekke kundenes behov.

Fintechrevolusjonen er her!

Henning Andreas Pedersen trekker fram sin egen bransje (bankene) som et stjerneeksempel. Sparebank 1 kjøpte mobilbetalingsløsningen «Mcash» (skapt av lokal gründer og Gründerhuset Hi5 styremedlem Daniel Døderlein) nettopp fordi de så en endring i måten kundene deres forventet å kunne gjennomføre transaksjoner på.

Unge mennesker viser vei!

Pedersen sier at det er yngre mennesker som er toneangivende nå. De tar i bruk ny teknologi, ser nye muligheter, og løser behov på nye og bedre måter. Den eldre garden må bare henge med, eller risikerer de å bli fullstendig parkert sier han.

Drømmen om Tønsbergregion

Henning Andreas Pedersen har en drøm om Tønsbergregion som et attraktivt sted både å  starte bedrift men også relokalisere et eksisterende bedrift. Et attraktivt sted å bo og arbeide, rette og slett. Han ser for seg at Gründerhuset Hi5 får en sentral rolle i å bygge fremtidens pulserende næringsliv i vårt område.

Relaterte artikler

Kraft juni 2024

Det er med stor glede at vi inviterer deg til KRAFT hvor vi setter gründerkraft, innovasjon og utvikling i fokus. Hvem burde deltaVi inviterer gründere,

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.