Arka Energi

Arka betyr sol. En ark er også en bygningsdel. Vårt formål er å samarbeide med nærings-, bolig- og fritidsboligutviklere i tidligfase av prosjektering med løsninger for solenergi og energilagring. Vi skal bidra til at næring, bolig- og fritidsboligutviklere leverer bygg eierne kan møte morgendagen i. Våre tjenester er beregning, rådgivning og leveranse av komponenter til byggeplass. I tillegg bistår vi i samtale med sluttkunde ved behov. Solenergi og energilagring skal være en naturlig del av byggeprosessen, hvor Arka Energi bistår byggherren sammen med deres elektrotekniske partnere. 

Ansvarlig – Relasjoner – Kompetanse – Ambisiøse — Arka  

Kontakt: oyvind.bakkebo@arkaenergi.no / 40 45 51 04. 

Hjemmesiden: www.arkaenergi.no

Relaterte artikler

Mandag Igjen

GRIP GRØNNE MULIGHETER Det grønne skiftet åpner for store markedsmuligheter, spesielt for små og mellomstore virksomheter (SMB). Som kjernen i det norske næringslivet, har SMBer

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.