Arka Energi

Arka betyr sol. En ark er også en bygningsdel. Vårt formål er å samarbeide med nærings-, bolig- og fritidsboligutviklere i tidligfase av prosjektering med løsninger for solenergi og energilagring. Vi skal bidra til at næring, bolig- og fritidsboligutviklere leverer bygg eierne kan møte morgendagen i. Våre tjenester er beregning, rådgivning og leveranse av komponenter til byggeplass. I tillegg bistår vi i samtale med sluttkunde ved behov. Solenergi og energilagring skal være en naturlig del av byggeprosessen, hvor Arka Energi bistår byggherren sammen med deres elektrotekniske partnere. 

Ansvarlig – Relasjoner – Kompetanse – Ambisiøse — Arka  

Kontakt: oyvind.bakkebo@arkaenergi.no / 40 45 51 04. 

Hjemmesiden: www.arkaenergi.no

Relaterte artikler

KURS: Hvordan lykkes med salg!

SALG er en av de største utfordringene til dere som driver eget selskap! SALG er et stort og bredt tema og ofte kjernen eller hjertet

Prenta 

Prenta hjelper bedrifter med trykksaker, profilering og reklame.  Prenta har lange tradisjoner fra grafisk bransje og brenner for fysiske produkter med trykk, produsert i Norge.

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.