SmartTek

SmartTekEnergi ble stiftet 1/4-14 av Harald Søfteland. Vårt satsningsområde bygger på fornybar energi med nye innovative løsninger, for forbedringer av gjeldende systemer og anlegg. Primært innenfor avfukting og tørking, der vår innsats og våre ideer vil gi store energi-besparelser og samtidig redusere klimagass-utslippene. Normal inntjeningstid for prosjektene forventes å være 2-4 år. Vi vil hovedsakelig […]

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.