Årsmøte 2. april 2020

Møtet holdes som videomøte. Innkalling til årsmøte i foreningen Gründerhuset Hi5 Tønsberg, torsdag 2. april 2020 KL 15:00 – Teams Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenning av innkallingen og sakslisten Sak 3. Valg av ordstyrer, referent, samt protokollunderskrivere Sak 4. Behandle årsberetning Sak 5. Godkjenning av regnskap for 2019 i revidert stand […]

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.