Årsmøte i Gründerhuset Hi5

GHi5 avholder ordinært årsmøte den 2. april 2020 kl 1500 – 1700  (i  Rådhusgaten 1, 3126 Tønsberg). Agenda og sakspapirer til behandling i årsmøtet vil bli tilgjengelig 2 uker før årsmøtet. Andre saker skal være daglig ledelse i hende senest innen mandag 16. mars. Vel møtt!