Ghi5 søker daglig leder

Hi5 er et kraftsentrum for entrepenørskap og oppstartsbedrifter i kommunene Færder og Tønsberg. Hi5 skal arbeide for at det skapes en kultur for entrepenørskap og innovasjon med flere nye arbeidsplasser, flere robuste vekstbedrifter og verdiskaping i kommunene. Ansvar og oppgaver: Rekruttere og følge opp grundere i kontraktsperioden ved Hi5. Etablere samarbeid og følge opp partnere […]

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.